Ολόκληρη η πρόταση των Ολλανδών ειδικών για την ενίσχυση εξαγωγών

Η μετατροπή της οικονομικής διπλωματίας, δηλαδή της στήριξης των ελληνικών εξαγωγών και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, σε πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου Εξωτερικών, η δημιουργία ενός νέου ενιαίου οργανισμού για την προώθηση των εξαγωγών που θα ενσωματτώσει τους διάσπαρτους σημερινούς φορείς, ο καθορισμός εθνικής στρατηγικής που θα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και ο εντοπισμός των τομέων που διαθέτουν εξαγωγικά πλεονεκτήματα είναι μερικές από τις προτάσεις Ολλανδών ειδικών προς την κυβέρνηση.

Η έκθεση του Ολλανδικού υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών παραδόθηκε προ εβδομάδων στην κυβέρνηση η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα στρατηγική μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Στην έκθεση, που παρουσιάζει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία», επισημαίνεται πως η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει με στόχο τις αναδυόμενες αγορές. Οι συγκεκριμένες αγορές, όμως, χαρακτηρίζονται από ισχυρή παρουσία του κράτους στην οικονομία και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ισχυρή οικονομική διπλωματία από τις κυβερνήσεις. Με άλλα λόγια, η ενίσχυση των εξαγωγών συνδέεται περισσότερο με διακρατικές συμφωνίες ή επαφές και λιγότερο με την προσπάθεια των ίδιων των επιχειρήσεων. Ειδικά όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες ή οικογενειακές και δεν διαθέτουν την ισχύ ισχυρών ομίλων του εξωτερικού.

Με βάση την πρόταση των Ολλανδών, η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στη μεταφορά των διπλωματικών ακολούθων από το υπουργείο Εξωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης. Στην έκθεση αναφέρεται πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αρκεί και πως οι πρέσβεις είναι αυτοί που πρέπει να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. «Το 80% του προσωπικού των πρεσβειών σε χώρες που είναι σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές πρέπει να ασχολείται με την οικονομική διπλωματία» προτείνουν οι Ολλανδοί. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και στις πρεσβείες σε χώρες που θεωρούνται πιθανές αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Προτείνουν, επίσης, τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, αλλά και κινήτρων, για το διπλωματικό προσωπικό της χώρας, ενώ επισημαίνουν τις σοβαρές παρενέργειες της κρίσης (έλλειψη πόρων, μειώσεις μισθών διπλωματών, κλπ).

Στην έκθεση προτείνεται, επίσης, να υπάρχει εβδομαδιαία συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο για τα ταξίδια που προγραμματίζουν στο εξωτερικό οι υπουργοί, σε συνεργασία με τον ενιαίο φορέα προώθησης των εξαγωγών και των επενδύσεων. Στην ίδια ατζέντα θα προστίθενται και οι μεγάλες διεθνείς εκθέσεις στις οποίες πρέπει να συμμετέχει η χώρα ώστε να προγραμματίζεται η παρουσία υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Οπως επισημαίνεται στην πρόταση των Ολλανδών, στο νέο σχέδιο για τις εξαγωγές πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και της ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, όμως, η Ελλάδα καλείται να παρουσιάσει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο ώστε να εκμεταλλευτεί τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. Ενα παράδειγμα που αναφέρουν οι Ολλανδοί είναι ο τομέας της βιομηχανίας τροφίμων στον οποίο η Ελλάδα έχει αρνητικό ισοζύγιο (το 2010 οι εισαγωγές ήταν μεγαλύτερες κατά δύο δισ. ευρώ έναντι των εξαγωγών). Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερες εξαγωγές στο συγκεκριμένο τομέα καθώς διαθέτει «συγκριτικό πλεονέκτημα» εξαιτίας της υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης (λαχανικών, φρούτων, κλπ) και σχετική τεχνογνωσία.

Οι Ολλανδοί περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο το σημερινό χαοτικό μοντέλο προώθησης των εξαγωγών μέσω πληθώρας οργανισμών (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών – ΟΠΕ, Invest in Greece, ΕΟΤ, Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης, κλπ). Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει τη συγχώνευση του ΟΠΕ με το Invest in Greece, αλλά από την έκθεση προκύπτει πως δεν είναι αρκετό. Την ίδια άποψη έχουν και τα στελέχη της αγοράς που συμμετέχουν τις τελευταίες εβδομάδες στη σχετική διαβούλευση.

Επισημαίνουν, για παράδειγμα, το χάος με τις ελληνικές συμμετοχές σε εκθέσεις ανά το κόσμο. Την περίοδο των παχέων αγελάδων δεν υπήρχε καμία συνεργασία και ενίοτε οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε επίπεδο υπουργείου, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Ενίοτε η Ελλάδα απουσίαζε από κρίσιμες εκθέσεις ή σπαταλούσε εκατομμύρια σε ανούσιες εκδηλώσεις. Τώρα προτείνεται ενιαία παρουσία και στενή συνεργασία μεταξύ του νέου οργανισμού που θα δημιουργηθεί για τις εξαγωγές και του ΕΟΤ (για την προώθηση του τουρισμού), του υπουργείου Ναυτιλίας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κλπ.

Οι Ολλανδοί επισημαίνουν την ανάγκη σύστασης ενός νέου φορέα ο οποίος θα απορροφήσει δραστηριότητες από ΟΠΕ, Invest in Greece, τους διπλωματικούς ακολούθους, κλπ ώστε να υπάρχει ενιαία παρουσία και εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς αγορές. Ο νέος οργανισμός καλείται να καταρτίσει ξεχωριστά στρατηγικά σχέδια για κάθε μία ξένη αγορά – στόχο και στη συνέχεια να τα υλοποιήσει. Το σχέδιο θεωρείται απαραίτητο προκειμένου να αποφασιστεί σε ποιες χώρες και σε ποιους τομείς θα επικεντρωθεί η Ελλάδα, σε μια περίοδο στενότητας πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού.

Ο νέος οργανισμός πρέπει να υπάγεται είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης, είτε στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μια εναλλακτική πρόταση των Ολλανδών είναι η υπάγωγή του στο γραφείο του πρωθυπουργού, ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί για το ρόλο του τελευταίου. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει πως ο οργανισμός θα ελέγχεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά μένει να αποφασιστεί ο ρόλος και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στην αγορά υποστηρίζουν πως ο οργανισμός πρέπει να έχει επιτελικό χαρακτήρα και να αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα π.χ. τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις. Και οι Ολλανδοί επιμένουν πως ο νέος φορέας (με κωδική ονομασία «Greek Trade and Invest») πρέπει να έχει καθήκοντα τα οποία μπορεί να αναλάβει μόνο το δημόσιο και τα άλλα να παραχωρηθούν στους ιδιώτες. Ειδική μνεία γίνεται στην υποστήριξη που πρέπει να παρέχει ο νέος οργανισμός στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βγουν στις διεθνείς αγορές.

Τέλος, στην έκθεση αναφέρεται πως αν δεν υπάρξει εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και των εξαγωγών τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης των σχετικών υπηρεσιών και της οικονομικής διπλωματίας θα είναι πενιχρά. Οπως επισημαίνεται, «εκτός από την έκθεση της McKinsey (του αμερικανικού οίκου που προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων), οι ελληνικές αρχές πρέπει να προχωρήσουν σε αντίστοιχη ανάλυση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές, να ενοποιήσουν τα σχέδια με τις προτάσεις του ιδιωτικού τομέα, να καθορίσουν προτεραιότητες και στόχους ώστε να προσαρμόσουν αναλόγως τη στρατηγική τους».

Δημοσιεύεται σήμερα στην «κυριακάτικη δημοκρατία”

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόταση των Ολλανδών εδώ.

Please follow and like us:

Η μαγική εικόνα του ΕΣΠΑ και η πραγματικότητα

​Η μαγική εικόνα των απορροφήσεων του ΕΣΠΑ, έπειτα από τον αγώνα δρόμου που έδωσαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών το Δεκέμβριο, κρύβει τη σκληρή πραγματικότητα των μεγάλων καθυστερήσεων στα σημαντικότερα έργα που θα είχαν και σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία. Από το Κτηματολόγιο μέχρι τον ΟΣΕ, τους δεκάδες βιολογικούς καθαρισμούς, τα ευρυζωνικά δίκτυα στις αγροτικές περιοχές και τη διασύνδεση των Κυκλάδων υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος έργων που δεν έχουν απορροφήσει ούτε ευρώ. Τα περισσότερο εξ’ αυτών δεν έχουν ούτε καν συμβάσεις, με αποτέλεσμα η εκκίνηση των όποιων εργασιών να αναμένεται για το προσεχές φθινόπωρο.
​Ενα από τα κορυφαία παραδείγματα είναι το Κτηματολόγιο, το οποίο είναι ένα από τα 180 έργα προτεραιότητας που είχε συμφωνήσει η Ελλάδα με την Κομισιόν. Από τα 130.000.000 ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός των έργων του Κτηματολογίου που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, οι συμβάσεις είναι μηδέν και οι πληρωμές επίσης μηδέν…

Το χάλκινο μετάλλιο των καθυστερήσεων παίρνει ο ΟΣΕ αρκετά έργα του οποίου είτε δεν ξεκίνησαν ποτέ, είτε ακυρώνονται και ξαναρχίζουν. Περί τα 70.000.000 ευρώ είχε ζητήσει ο οργανισμός για την αποπεράτωση του τμήματος Πειραιάς – Τρεις Γεφυρες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει το έργο. Τεράστιες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα έργα κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη (Αίγιο) – Ρίο, αφού εκκρεμούν διαγωνισμοί. Από τα 430.000.000 ευρώ μέχρι στιγμής έχουν απορροφηθεί περί τα 30.000.000. Μηδενική είναι η απορρόφηση και στο μεγάλο έργο για το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα, προϋπολογισμού 90.000.000 ευρώ.

​Στο μηδέν θα μείνουν για το άμεσο μέλλον και οι απορροφήσεις για ένα ακόμα κρίσιμο έργο, η μη υλοποίηση του οποίου κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια στους φορολογούμενους. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα η οποία εκκρεμεί επί χρόνια και προ εβδομάδων ακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός. Η ακύρωση έγινε εν μέσω του θορύβου που είχε προκληθεί από την πιθανότητα ανάθεσης του έργου σε κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η γερμανική Siemens και τον αποκλεισμό της εγχώριας βιομηχανίας Ελληνικά Καλώδια του ομίλου Βιοχάλκο. Το αστείο της υπόθεσης είναι πως το ακυρωθέν έργο εμφανίζεται ως «πορτοκαλί» (δηλαδή σε καλή κατάσταση!) στον κατάλογο με την πορεία των 180 έργων προτεραιότητας.

​Με πορτοκαλί χρώμα έχουν βάψει οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και άλλα μεγάλα έργα που «σέρνονται», μολονότι ορισμένα αποτελούν «μνημονιακές υποχρεώσεις». Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι το τεχνολογικό σύστημα για το «Εθνικό Ληξιαρχείο», προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ. Η απουσία του «Εθνικού Ληξιαρχείου» είναι η αιτία για τις συνεχείς διασταυρώσεις των ασφαλιστικών ταμείων και τα κατακερματισμένα στοιχεία του κρατικού μηχανισμού για τους συνταξιούχους, τους πολύτεκνους, κλπ. Στο μηδέν βρίσκονται και άλλα έργα τεχνολογίας όπως το «Ψηφιακό Σχολείο» (προϋπολογισμού περί τα 153.000.000 ευρώ), το πληροφοριακό σύστημα του λειτουργού της αγοράς ενέργειας (για τις πληρωμές σε παραγωγούς από Ανανεώσιμες Πηγές, κλπ), και το μεγάλο έργο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Νησιωτικές και Αγροτικές περιοχές της χώρας (ύψους 140.000.000 ευρώ).

​Στο «πορτοκαλί» εμφανίζονται και έργα που έχουν μπλέξει επί μήνες στα γρανάζια των δικαστικών προσφυγών όπως ο βιολογικός καθαρισμός Κορωπίου – Παιανίας, ύψους 125.000.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε, αλλά εκκρεμεί επί σχεδόν δύο χρόνια η ανάθεση αφού υπάρχουν προσφυγές από τους συμμετέχοντες εργολάβους. Οι πολυετείς καθυστερήσεις στα έργα βιολογικών καθαρισμών (στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα) ενδέχεται να οδηγήσουν στην υποβολή προστίμων από την Κομισιόν για παράβαση σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ) θεωρούνται από τα πλέον επίφοβα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Πριν από λίγες ημέρες ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός είχε δηλώσει πως αν μέχρι το τέλος του έτους δεν υπογραφούν συμβάσεις στους διαγωνισμούς για τα 4 εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο η χώρα κινδυνεύει με απώλεια κοινοτικών κονδυλίων ύψους 200.000.000 ευρώ. Οι διαγωνισμοί για τις μονάδες της Αττικής ξεκινούν στα μέσα Ιανουαρίου.

​Σοβαρές καθυστερήσεις εντοπίζονται και σε κρίσιμα έργα για πολλές πόλεις της περιφέρειας όπως το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής (προϋπολογισμού περί τα 50.000.000 ευρώ). Το έργο σέρνεται επί χρόνια και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν πως θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου. Αυτές τις ημέρες αναμένονταν η υπουργική απόφαση με την οποία η ΔΕΠΑΝΟΜ θα αναλάμβανε να προωθήσει το διαγωνισμό. Με καθυστέρηση υλοποιούνται και τα έργα σε αρκετά λιμάνια της χώρας όπως στο Λαύριο, το Κατάκολο, την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Σε ορισμένα εξ’ αυτών χρειάστηκε να ξαναγίνει διαγωνισμός ώστε να επιλεγούν νέοι ανάδοχοι για έργα που είχαν ξεκινήσει επί Β’ και Γ’ ΚΠΣ και σέρνονταν επί χρόνια.

Ελπίδες για τους μεγάλους οδικούς άξονες

​Εντός του 2013 η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε πληρωμές ύψους 3,85 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, με βάση τις προβλέψεις του μνημονίου. Στο υπουργείο Ανάπτυξης εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην επανεκκίνηση των τεσσάρων μεγάλων οδικών αξόνων (Ιόνια Οδός, Κόρινθος – Πάτρα, Μαλιακός – Κλειδί και ο κουτσουρεμένος Αξονας Κεντρικής Ελλάδας) προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι των απορροφήσεων. Και τα τέσσερα έργα χρηματοδοτούνται εν μέρει από το ΕΣΠΑ με κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στο υπουργείο εκτιμούν πως θα ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις τράπεζες προκειμένου στη συνέχεια να συνταχθούν νέες συμβάσεις παραχώρησης για τα τέσσερα έργα.
​Οι συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή και στην κυβέρνηση αισιοδοξούν πως θα έχουν καταφέρει να «αναστήσουν» τα έργα μέχρι το Πάσχα. Αντίστοιχες υποσχέσεις είχε δώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει το θετικό στοιχείο της συμφωνίας με τους εργολάβους. Πιο δύσκολο σταυρόλεξο αποτελεί, όμως, η συνεργασία με τις τράπεζες αρκετές από τις οποίες (διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) θέλουν να φύγουν από τη χρηματοδότηση των έργων. Εντεκα ελληνικές τράπεζες συνεισφέρουν το 50% των δανειακών κεφαλαίων, ενώ οι 32 ξένες το υπόλοιπο 50%. Το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο σε αρκετούς διεθνείς τραπεζικούς ομίλους οι οποίοι ή έχουν ξεκαθαρίσει πως αποχωρούν από τη χρηματοδότηση ή ζητούν δεσμεύσεις τις οποίες είναι δύσκολο να δεχθεί η Κομισιόν.
​Το δημόσιο και οι εργολάβοι που είχαν αναλάβει τους πέντε οδικούς άξονες υπολόγιζαν πως στα 30 χρόνια εκμετάλλευσης θα είχαν έσοδα 60 δισ. ευρώ (!) από τα διόδια. Με βάση τις εκτιμήσεις των συμβούλων του υπουργείου Ανάπτυξης τα έσοδα δεν θα είναι περισσότερα από 33 δισ, δηλαδή σχεδόν τα μισά. Με τα νέα, εξαιρετικά δυσάρεστα, δεδομένα έχει αρχίσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για την επανεκκίνηση των τεσσάρων οδικών αξόνων.

Δημοσιεύθηκε στην «κυριακάτικη δημοκρατία”

Please follow and like us:

Εγκαίνια ημιτελών έργων (που έχουν ήδη εγκανιαστεί!)

Εικοσιτρία χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών και αφού έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών εγκαινίασε χθες το ημιτελές τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, μήκους 11,5 χιλιομέτρων, του αυτοκινοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα. Η παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος, που είχε δοθεί στην κυκλοφορία για πρώτη φορά την άνοιξη του 2000 αλλά ένα χρόνο μετά καταστράφηκε λόγω κατολισθήσεων, διευκολύνει σημαντικά τους οδηγούς. Ο χρόνος της διαδρομής Αθήνα – Καλαμάτα (250 χιλιόμετρα) θα μειωθεί περίπου κατά τριάντα λεπτά, στις 2 ώρες, από 2 ώρες και 30 λεπτά που είναι σήμερα. Βέβαια το τμήμα που βιάστηκε να εγκαινιάσει ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης δεν είναι το τελικό! Το έργο ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του 2013 οπότε και θα παραδοθεί η σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας, μήκους 400 μέτρων. Σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παράκαμψης.

Το έργο είχε ξεκινήσει ως παραδοσιακή εργολαβία και στην πορεία εντάχθηκε στη σύμβαση παραχώρησης του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα την οποία έχει αναλάβει η κοινοπραξία «Μωρέας», με επικεφαλής τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η προχειρότητα του αρχικού σχεδιασμού αποδεικνύεται από το γεγονός πως μετά την καταστροφή του 2001 απαιτήθηκαν δύο χρόνια για την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης της κατολίσθησης και ανακατασκευής του αυτοκινητοδρόμου. Τώρα όλοι περιμένουν την ολοκλήρωση της τοξωτής γέφυρας και τα νέα εγκαίνια…

Please follow and like us:

Πως εξωραϊζονται οι απορροφήσεις του ΕΣΠΑ

Ως τομεάρχης Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για εξωραϊσμό των απορροφήσεων του ΕΣΠΑ μέσω του «παρκαρίσματος» πολύτιμων κονδυλίων περί το ένα δισ. ευρώ σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου (ΕΤΕΑΝ, «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», Jeremie, ΕΝΑΛΙΟ). Τα συγκεκριμένα κονδύλια εμφανίζονται ως απορροφηθέντα, αλλά ελάχιστο ποσοστό έχει διοχετευθεί στην αγορά, έλεγε τότε ο σημερινός υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης.
Τώρα υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο! Δηλώνει πως οι απορροφήσεις του ΕΣΠΑ πάνε εξαιρετικά και ας είναι ακόμα παρκαρισμένα τα κονδύλια ώστε να εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Επειδή από τις αρχές της εβδομάδας είχαν ζητηθεί στοιχεία, έσπευσε σε πρόσφατη συνάντηση με τους δημοσιογράφους να κατακεραυνώσει όσους αμφισβητούν την καλή πορεία του ΕΣΠΑ (και ας μην το έχει καταλάβει η αγορά…). Είπε πως όσοι δεν πιστεύουν τα μαγικά νούμερα που ανακοινώνει το υπουργείο επιδίδονται σε «συζητήσεις καφενείου» και επανέλαβε πως το 83% των πόρων έχει συμβασιοποιηθεί. Γνωρίζουν, βέβαια, στο υπουργείο Ανάπτυξης πως οι συμβάσεις δε μεταφράζονται σε απορροφήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις υπογράφονται συμβάσεις σε έργα που χρειάζονται μήνες για να ξεκινήσουν (π.χ. επειδή δεν έχουν γίνει απαλλοτριώσεις). Εξάλλου, ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση τρέχει για να μην κληθεί η Ελλάδα να επιστρέψει περί τα τρία δισ. από το Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή για έργα που συμβασιοποιήθηκαν προ εξαετίας, αλλά σέρνονται.
Η πραγματικότητα είναι πως φέτος δε θα χαθούν πόροι λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+3 σύμφωνα με τον οποίο σε διάστημα τριών ετών από το χρόνο όπου έχει δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό στον κοινοτικό προϋπολογισμό, πρέπει να υποβληθεί αίτημα καταβολής των κονδυλίων. Ομως, οι απορροφήσεις (παρά το ράλι στο οποίο επιδίδονται όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το τελευταίο 15θημερο του Δεκεμβρίου) θα βρίσκονται πολύ μακριά από τα 3,73 δισ. ευρώ που έπρεπε να έχει απορροφήσει φέτος τη Ελλάδα με βάση το μνημόνιο. Μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έχει απορροφηθεί το ένα τρίτο του φιλόδοξου στόχου, δηλαδή 1,32 δισ. ευρώ.
Στα μέσα της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των Επιτροπών Εμπορίου και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλής, ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε πως μέχρι το Νοέμβριο «η χώρα μας είχε καλύτερα ποσοστά απορρόφησης μεταξύ άλλων από τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία. Είμαστε όμως πίσω από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Χατζηδάκης απέφυγε να αναφερθεί αναλυτικά στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ενδεχομένως γιατί σε 58 από τα 180 μεγάλα έργα προτεραιότητας (με βάση τον κατάλογο που είχε γίνει μαζί με την Ομάδα Δράσης της Κομισιόν) η απορρόφηση περιορίζονταν σε μόλις 5% τον Οκτώβριο. Πρόκειται για κρίσιμα έργα στους τομείς των μεταφορών, διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, κλπ, μέσω των οποίων θα δημιουργούνταν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν είπε, επίσης, πως το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγείας καταγράφει απορροφητικότητα 6,8% την ίδια στιγμή που αναζητούνται πόροι ακόμα και για τις στοιχειώδεις ανάγκες των νοσοκομείων.
Χάρη στα «παρκαρισμένα κονδύλια» και στον περαιτέρω εξωραϊσμό από την αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στο 95% του προϋπολογισμού ενός έργου, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει απορροφήσει το 45,3% του ΕΣΠΑ και να βρίσκεται μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (44,3 %). Ακόμα και αν στο τέλος Δεκεμβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσιάσει απορρόφηση 60%, θα έχει δει ψίχουλα.

Δημοσιεύθηκε χθες στην «κυριακάτικη δημοκρατία”

Please follow and like us: