Οταν ο δήμος Κομοτηνής αναθέτει στην ΧΧΧΧΧΧ που εδρεύει στην ΧΧΧΧΧΧ και έχει ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧ!

Οι σωστές αποφάσεις δημοσιεύονται στη Διαύγεια με αναλυτικά στοιχεία για την απευθείας ανάθεση σύμβασης άνω των 20.000 ευρώ. Παράλληλα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα.

Πάρτε για παράδειγμα το «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής” που ανέθεσε, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια”, την προσαρμογή στα νέα δεδομένα του κανονισμού GDPR στην εταιρεία ΧΧΧΧΧΧ, που εδρεύει στην ΧΧΧΧΧ και έχει ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧ.

Μια απόφαση που πραγματικά προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του τυχερού αναδόχου!

Για την πρωτότυπη απόφαση εδώ

 

 

Please follow and like us: